Onze school

Het doel van ons onderwijs op G.A. van der Lugtschool is het voorbereiden van de leerlingen op hun toekomst en er voor zorgen dat leerlingen hun plek vinden en kunnen functioneren in de toekomstige samenleving. De samenleving verandert snel. Wat het ene moment nog gangbaar is, is vervolgens ouderwets, slecht of fout. Dit vraagt om nieuwe antwoorden vanuit ons onderwijs op die samenleving. 

Van groep 1 tot en met 8 leren wij onze leerlingen te denken. Wij leren onze leerlingen een open houding aan te nemen ten opzichte van de vraagstukken die zij aangeboden krijgen of die waarmee zij zelf aankomen. Wij leren dat het oplossen van de vraagstukken op verschillende wijze tot goede antwoorden kan leiden. Bij het oplossen van een vraagstuk leidt het kunnen beargumenteren tot de oplossing. Die argumenten kunnen uit verschillende gezichtspunten komen. Doordat onze leerlingen leren dat vraagstukken vanuit verschillende standpunten opgelost kunnen worden, zullen zij goed voorbereid zijn op de toekomstige samenleving.