Ouderraad (OR)

De ouderraad verzorgt en ondersteunt de school bij (onder andere) de volgende activiteiten: 

  • onderhouden van contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en met het team,
  • beheren van de ouderbijdrage en daarvoor schriftelijk verantwoording afleggen,
  • regelen van inkopen voor alle festiviteiten in overleg met het team,
  • meehelpen bij het regelen van allerlei feesten,
  • indien nodig, verrichten van allerlei werkzaamheden in en om de school.    

 

Samenstelling huidige ouderraad:

Arnold Draaijer (voorzitter), Masha Hondorp (secretaris), Renate Ebbekink (Penningmeester), Alice Bos, Ardi Heinemans, Mirjam Leuverink, Jolien Vosman, Linda Woeltjes, Miranda Zendman.

Juf Roos vertegenwoordigt het team tijdens de OR vergaderingen.