Ouderraad (OR)

De ouderraad verzorgt en ondersteunt de school bij (onder andere) de volgende activiteiten: 

  • onderhouden van contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en met het team,
  • beheren van de ouderbijdrage en daarvoor schriftelijk verantwoording afleggen,
  • regelen van inkopen voor alle festiviteiten in overleg met het team,
  • meehelpen bij het regelen van allerlei feesten,
  • indien nodig, verrichten van allerlei werkzaamheden in en om de school.    

 

Samenstelling huidige ouderraad:

Mirjam Leuverink (gedeelde voorzitterschap), Bart Tigges (gedeelde voorzitterschap), Masha Hondorp (secretaris), Ellen Hartman (penningmeester), Ardi Heinemans, Jolien Vosman, Linda Woeltjes en Janine Koetsier.

Juf Roos en juf Michelle vertegenwoordigen het team tijdens de OR vergaderingen.