Ouderraad (OR)

De ouderraad verzorgt en ondersteunt de school bij (onder andere) de volgende activiteiten: 

  • onderhouden van contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en met het team,
  • beheren van de ouderbijdrage en daarvoor schriftelijk verantwoording afleggen,
  • regelen van inkopen voor alle festiviteiten in overleg met het team,
  • meehelpen bij het regelen van allerlei feesten,
  • indien nodig, verrichten van allerlei werkzaamheden in en om de school.    

 OR 2017-2018

Samenstelling huidige ouderraad:

Bovenste rij van links naar rechts:

Arnold Draaijer (voorzitter), Daniëlle Mensink, Roberto Ovaa, Femke Bokkers, Alice Bos 

Onderste rij van links naar rechts: 

Ellen Pardijs, Evelien ten Dolle, Carola Dijkman, Jolanda Berenschot, Anita Riethorst (secretaris), Renate Ebbekink 

 

Juf Evelien vertegenwoordigt het team tijdens de OR vergaderingen.