Luizenouders

Op onze school zijn een aantal luizenouders. Ze hebben als taak het opsporen van luizen en neten bij de kinderen op school om een eventuele verspreiding tegen te gaan. Zij controleren na iedere schoolvakantie (op maandag) de haren van alle kinderen op luizen en neten. Hierbij volgen zij de de richtlijnen van de GGD. Alles omtrent hoofdluis is dan ook te vinden bij ggdgelre-ijssel.nl. Wanneer er luizen of neten worden geconstateerd, neemt de betreffende groepsleerkracht contact op met de ouders.