KDO Het Ooievaarsnest


KDO Het Ooievaarsnest
Het Ooievaarsnest biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van zes weken tot en met 12 jaar waarbij het accent op buiten en de natuur ligt. De zorg is verdeeld over drie sectoren: kinderdagverblijf, peutergroep en de buitenschoolse opvang. Iedere opvangvorm staat onder leiding van een zeer ervaren pedagogisch medewerker die vanuit de eigen specialisatie verantwoordelijk is voor het mede vormgeven en dagelijks uitvoeren van het pedagogisch beleid.
 
Kinderdagverblijf
Kinderen zijn vanaf zes weken tot vier jaar van harte welkom in het kleinschalig ‘kinderdagverblijf in het groen’ bij Schuppen Recreatie in Gelselaar. De kinderen zijn een groot deel van de dag buiten en komen zo in contact met de natuur en dieren van de kinderboerderij. Kinderen leren dankzij de verzorging van de eigen moestuin en de dieren op een speelse wijze verantwoordelijkheid te dragen, rekening te houden met anderen en respect te hebben voor de natuur.
 
Peutergroep
Vanaf twee jaar kunnen de kinderen naar de peutergroep bij de G.A. van der Lugtschool in Gelselaar. Zij krijgen daar een eerste kennismaking met een schoolse omgeving. Na de zomervakantie starten wij met een tweede peutergroep. Via kleine groepen van maximaal zeven peuters, zal er in de nabije toekomst nog meer aandacht kunnen worden besteed aan het individuele kind. Peuters worden op een speelse manier gestimuleerd in hun ontwikkeling, zodat zij later beter voorbereid naar de basisschool gaan.
 
Buitenschoolse Opvang (BSO)
Vijf dagen in de week kunnen de kinderen vanaf 14:00 uur terecht voor de buitenschoolse opvang bij de G.A. van der Lugtschool in Gelselaar. Vanuit deze locatie worden allerlei activiteiten georganiseerd en regelmatig wordt hierbij de natuur opgezocht en andere ‘buitenschoolse’ thema’s georganiseerd.

Klik hier voor de website van KDO Het Ooievaarsnest.