Dorpsböke   Afbeeldingsresultaat voor dorpsböke

Wij zijn erg gelukkig met de aanwezigheid van de Dorpsböke in onze school. In het kader van leesbevordering en boekpromotie zien wij graag dat leerlingen boeken lenen en lezen van de bibliotheek. Daarom zou het een gemiste kans zijn, wanneer wij een samenwerking met de Dorpsböke aan ons voorbij laten gaan!

Op donderdagochtend  gaat de Dorpsböke ook voor de leerlingen van onze school  open. Via een 3-wekelijks roulatiesysteem kunnen de kinderen per combinatiegroep boeken uitzoeken om mee te nemen naar huis.

Tijdens het schoolbezoek aan de Dorpsböke zullen de kinderen in kleine groepjes naar de Dorpsböke gaan om 2 boeken uit te zoeken. Ze zullen hierbij geholpen worden door vaste vrijwilligers van de Dorpsböke. De uitleentermijn is 3 weken. Natuurlijk kan deze periode worden verlengd.

Het bezoek aan de Dorpsböke is facultatief. Jaarlijks kunt u aangegeven of een leerling wel of niet deelneemt aan dit bibliotheekbezoek. 

Naast het uitlenen van boeken werken wij in het kader van leesstimulatie op andere momenten ook samen met de Dorpsböke. Tijdens de Kinderboekenweek en de Nationale Voorleesdagen worden er samen leesbevorderings-activiteiten georganiseerd.

Ondersteun en stimuleer de woordenschat- en leesontwikkeling van kinderen door het lezen van boeken!
Boeken lenen bij de Dorpsböke is hiervoor een geschikte en makkelijke manier.