Sport en bewegen

Groep 1 en 2 heeft elke dag bewegingsonderwijs, ook buitenspel valt hieronder. Drie keer per week wordt deze les gegeven door de groepsleerkracht. Daarnaast krijgen de leerlingen van groep 1 en 2 èèn keer per week een half uur bewegingsonderwijs aangeboden door een vakleerkracht gym vanuit de Sportfederatie Berkelland. Deze lessen worden in het speellokaal gegeven. Tijdens spel- en gymlessen in het speellokaal bewegen de kinderen zich in hun ondergoed en gymschoenen. Gymschoenen zijn verplicht. Het verdient aanbeveling schoenen met elastieken bandjes of klittenband aan te schaffen. Een stroeve zool onder deze gymschoenen is belangrijk voor de veiligheid van uw kind. Gezien de vele keren bewegingsonderwijs moeten de gymschoenen op school blijven. De gymtas krijgen de leerlingen te leen van ons. Aan het eind van groep 2 dienen ze dus weer schoon ingeleverd te worden bij de groepsleerkracht.

De groepen 3 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in gymzaal “De Benneker”. De leerlingen krijgen twee keer per week gymles aangeboden door een vakleerkracht gym vanuit de Sportfederatie Berkelland. Voor deze lessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Er is de mogelijkheid voor de leerlingen om zich na de gymlessen te douchen, dit is een keuze van de leerling/ ouders zelf. Wanneer het mooi weer is, wordt er buiten gegymd. De kinderen moeten dan binnen èn buiten gymschoenen meenemen. Dit wordt voorafgaand aangegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Onze vakleerkracht is Wout klein Gunnewiek. 

Afbeeldingsresultaat voor borculose sportfederatie bewegingsonderwijs

 

 

 

Gymrooster BSF

Groep 1-2 woensdag 11:30 – 12:00 uur

Groep 3-4-5-6 woensdag 12:30 – 13:15 uur vrijdag 12:30 – 13:15 uur

Groep 7-8 woensdag 13.15 – 14.00 uur vrijdag 13.15 – 14.00 uur

Sporttoernooien

Verschillende sportverenigingen organiseren sporttoernooien voor de basisschool. Als school kiezen wij per jaar een aantal toernooien waar wij aan meedoen met onze leerlingen. In de nieuwsbrieven staan deze toernooien al zoveel mogelijk vermeld. Soms zult u ook benaderd worden via de mail.

foto van G.A. van der Lugtschool.

    foto van G.A. van der Lugtschool.