Sport en bewegen

Groep 1 en 2 heeft elke dag bewegingsonderwijs, ook buitenspel valt hier namelijk onder.

De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in gymzaal “De Benneker”. De leerlingen krijgen twee keer per week gymles aangeboden door een vakleerkracht gym vanuit de Sportfederatie Berkelland. Voor deze lessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Wanneer het mooi weer is, wordt er buiten gegymd. De kinderen moeten dan binnen èn buiten gymschoenen meenemen. Dit wordt voorafgaand aangegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bij de lessen wordt er gewerkt in de verschillende vakken, zodat er goed kan worden gedifferentieerd.

Onze vakleerkracht is Jord Klein Gunnewiek. Eén van de groepsleerkrachten is ter ondersteuning aanwezig.

 

Gymrooster BSF

Groep 1 t/m 4 woensdag 12:30 – 13:15 uur vrijdag 12:30 – 13:15 uur

Groep 5 t/m 8 woensdag 13.15 – 14.00 uur vrijdag 13.15 – 14.00 uur

 

Sporttoernooien

Verschillende sportverenigingen organiseren sporttoernooien voor de basisschool. Als school kiezen wij per jaar een aantal toernooien waar wij aan meedoen met onze leerlingen. In de nieuwsbrieven staan deze toernooien al zoveel mogelijk vermeld. Soms zult u ook benaderd worden via de mail.