Sport en bewegen

Groep 1 en 2 heeft elke dag bewegingsonderwijs, ook buitenspel valt hier namelijk onder.

De groepen 1 t/m 4 en 5 t/m 8 hebben bewegingsonderwijs in gymzaal “De Benneker”. De leerlingen krijgen twee keer per week gymles aangeboden door een vakleerkracht gym vanuit de Sportfederatie Berkelland. Eén van de groepsleerkrachten is ter ondersteuning aanwezig.
Voor deze lessen zijn gymschoenen en gymkleding verplicht. Wanneer het mooi weer is, wordt er buiten gegymd. De kinderen moeten dan binnen èn buiten gymschoenen meenemen. Dit wordt voorafgaand aangegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Bij de lessen wordt er gewerkt in de verschillende vakken, zodat er goed kan worden gedifferentieerd.

Gymrooster BSF

  Groep 1 t/m 4 Groep 5 t/m 8
Woensdag 12:30 – 13:15 uur  12:30 – 13:15 uur 
Vrijdag 12:30 – 13:15 uur  12:30 – 13:15 uur 

 

Sporttoernooien

Verschillende sportverenigingen organiseren sporttoernooien waar je als basisschool- leerling aan mee kan doen. Kinderen kunnen zelf kiezen of ze hier aan deelnemen. Omdat het veelal gaat om buitenschoolse activiteiten ligt de verantwoordelijkheid en begeleiding hiervoor bij ouders. In de nieuwsbrieven en op Parro staan deze toernooien al zoveel mogelijk vermeld.