Thematisch werken

Voor jonge kinderen is het heel normaal: thematisch werken. Vanaf groep 3 wordt het werken met thema’s veelal losgelaten en worden vooral per vakgebied gewerkt, al kunnen thema’s juist in de midden en bovenbouw verbanden leggen tussen verschillende vakken en competenties.

Op de G.A. van der Lugtschool werken wij jaarlijks groepsdoorbrekend aan verschillende thematische onderwerpen. Wij werken in de middag vanuit geïntegreerde thema’s en plaatsen we leerlingen voor uitdagingen waarin zij hun talenten en mogelijkheden kunnen inzetten. Hiervoor worden opdrachten bedacht waarbij leerlingen in staat worden gesteld om wat geleerd is op de ochtend, in de middag op een betekenisvolle, creatieve en funcionele manier toe te passen. 

Een thema is als het ware opgebouwd in drie fases. 
In de eerste fase wordt het thema met een prikkelende activiteit gestart en wordt de aandacht direct gevangen. Daarna wordt met de leerlingen georiënteerd op het thema en de sub-thema's. Daarbij dragen leerlingen eigen ideeën aan en worden er leervragen geformuleerd. 

In fase twee worden de diverse onderzoeksplannen en de daaraan verbonden activiteiten uitgevoerd door leerlingen.
Het klaslokaal en de school wordt daarbij zo ingericht dat er een rijke leeromgeving ontstaat. Leerlingen werken tijdens de onderzoeksvragen zowel in boeken als online. Hierbij worden ook creatieve verwerkingsaciviteiten verbonden; denk hierbij aan gastlessen. workshops en excursies.

In fase drie ronden de kinderen hun onderzoeksactiviteiten af. Alle verzamelde antwoorden presenteren zij aan elkaar, maar bijvoorbeeld ook aan ouders of aan leerlingen van andere klassen.

De ervaring leert dat leerlingen en leerkrachten erg enthousiast zijn over deze manier van werken en dat het echt ''leeft'' in de school. De duur van een thema is ongeveer 6 weken.