Kunst en cultuur

Wij vinden het heel belangrijk dat onze leerlingen kennis maken met kunst & cultuur, zich met behulp van kunst & cultuur persoonlijk ontwikkelen en dat leerlingen plezier krijgen in kunst & cultuur waardoor zij uit kunnen groeien tot individuen met een brede ontwikkeling. Het voeren van een actief cultuurbeleid betekent voor de kinderen een extra kans op een optimale ontplooiing. Door het ontdekken en ontwikkelen van de eigen creativiteit zullen de kinderen ook op cognitief en sociaal-emotioneel vlak creatiever worden. Dit komt ten goede aan de algemene ontwikkeling van het kind.

Met behulp van een doorlopende leerlijn voor de kunstvormen, aandacht voor cultureel erfgoed, helder beleid en voldoende ingeroosterde tijd moet meer dan de kerndoelen bereikt worden. Bij cultuureducatie wordt ook gewerkt aan sociale doelen en competentie- en persoonlijke ontwikkeling.

Door kunst & cultuur structureel op te nemen in / te verbinden aan het jaarprogramma is er sprake van een doorlopende leerlijn in vaardigheden, technieken en kennis. Wij willen dat alle kunstdisciplines en het culturele erfgoed gedurende de schoolloopbaan van het kind evenredig en regelmatig aan bod komen en dat de leerlingen van groep 1 t/m 8 een zo breed mogelijk aanbod aan culturele activiteiten beleven. Een culturele rode draad door alle groepen.

Door gebruik te maken van het cultureel jaarprogramma van Borculo (CJP) maken onze leerlingen kennis en genieten ze van professionele kunst en leren ze de waarden en normen tijdens een voorstelling.

Wij richten ons schoolgebouw voldoende in voor culturele en creatieve onderwijsactiviteiten. Mede doordat wij in ons onderwijs steeds meer actief en intensief met cultuureducatie werken, gaat onze school er sprankelend en bijzonder uit zien!

Activiteiten binnen onze school t.b.v. de Kunst- en Cultuur zijn o.a.: 

  • AMV+ lessen groep 1 t/m 8
  • Musical bovenbouw
  • Museumbezoek groep 1 t/m 8
  • Cultureel Jaarprogramma Borculo (2 jaarlijks)
  • Kunst en erfgoed projecten i.s.m. museumboerderij Bie Winkels

Beleidsplan Kunst en Cultuur

Jaarlijks evalueren wij onze beleidsplan voor Kunst en Cultuur en stellen deze waar nodig bij

Onze school beschikt over een geschoolde cultuurcoördinator: juf Chantal

 

Algemeen Muzikale Vorming     

Met het programma ‘Algemene Muzikale Vorming’ geeft de Stichting Culturije een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs in Berkelland. Het door de Stichting opgezette AMV+ programma is een extra programma voor alle leerlingen van de groepen 1 tot en met 8. Het programma biedt plezier en uitdaging en is aangepast aan de leeftijd van het kind. De lessen worden gegeven door vakleerkrachten en de opzet is speels, leuk en vernieuwend.