Klein, maar GROOT in onderwijs

Welkom op de website van Openbare Basisschool G.A. van der Lugt  

Wij zijn een openbare school in Gelselaar. Gemiddeld wordt onze school bezocht door 60 leerlingen verdeeld over 3 klassen. Onze kinderen komen uit Gelselaar en het buitengebied van Gelselaar. 

Via onze website, Mijn Album en onze Facebook-pagina houden we u als ouders en verzorgers op de hoogte van alles wat zich afspeelt in en om onze school.

Op deze website vindt u informatie over onze school. Wij hopen dat u via onze site een goed beeld krijgt van onze school en van wat we allemaal doen.

Heeft u belangstelling voor onze school, dan bent u van harte welkom om een keer te komen kijken. U kunt dan het beste een telefonische afspraak maken via 0545-481383.

Schoolplein

Na de ledenvergadering op 19 maart 2015 van Gelselaars Belang (waar de Dorpsvisie Gelselaar en het uitvoeringsprogramma werd gepresenteerd) zijn er diverse werkgroepen samengesteld. De werkgroep ‘schoolplein’ heeft de afgelopen jaren onderzocht waar de knelpunten liggen met betrekken tot veiligheid, parkeren en inrichting en heeft de wensen verder uitgewerkt tot een ‘renovatieplan’. De renovatie van het schoolplein gebeurd met name aan de voorzijde en aan de linker zijde !

Mede door het grote succes van ‘kans met een gans’, de vele giften van organisaties, bedrijven en stichtingen (in en rondom Gelselaar), de toezeggingen van diverse subsidies, een flinke bijdrage van Oponoa en de gemeente en overleg met de naaste buren kunnen we eindelijk ‘echt’ aan de slag met de renovatie van het schoolplein.

Zaterdag 17 maart 2018 is er gestart met het leeghalen van het schoolplein. Met de hulp van vele vrijwilligers is het schoolplein nu leeg en klaar voor de opbouw. Voor foto's zie onze facebook site. 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief juni 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief mei 2018

Nieuwsbrief april 2018

Nieuwsbrief april 2018

Klein, maar GROOT in onderwijs!

Het logo: De grote witte cirkel symboliseert de school. Deze omarmt vier gekleurde cirkels, die symbool staan voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond.

Het motto: Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit realiseren we door opbrengst gericht te werken en hoge doelen na te streven. Niet alleen kennis, maar ook de werkhouding, sociale ontwikkeling en studievaardigheden (leren leren) zijn hierbij van belang. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij een aantal actuele werkwijzen, die de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen.

Onze school is een school van de stichting OPONOA