Samen ''toekomstbehendig'' de wereld in!

Aanvraagformulier verlof voor kinderen

Aanvraagformulier verlof voor kinderen (buiten schoolvakantie)

Voor het toekennen van verloven hanteren wij de kaders zoals deze beschreven staan in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. Via onderstaande link kunt u alle informatie vinden hierover:

www.lerenwerkt.nu 

Wanneer u een verlof aanvraag indiend keurt de locatiecoördinator deze goed of af en zal ook de beweegreden noteren.

Vanuit de gemeente Berkelland is de leerplichtambtenaar mevrouw Wolterink verbonden aan onze school. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Berkelland 0545 250250

 

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief april 2023

Nieuwsbrief april 2023

Klein, maar GROOT in onderwijs!

Het logo: De grote witte cirkel symboliseert de school. Deze omarmt vier gekleurde cirkels, die symbool staan voor alle kinderen, ongeacht levensovertuiging, godsdienst of maatschappelijke achtergrond.

Het motto: Wij vinden dat elk kind de kans moet krijgen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dit realiseren we door opbrengst gericht te werken en hoge doelen na te streven. Niet alleen kennis, maar ook de werkhouding, sociale ontwikkeling en studievaardigheden (leren leren) zijn hierbij van belang. Om dit te bereiken sluiten wij aan bij een aantal actuele werkwijzen, die de kwaliteit van ons onderwijs bevorderen.

Onze school is een school van de stichting OPONOA