Pest protocol

Met een protocol tegen pesten proberen wij door samenwerking het probleem van pestgedrag bij leerlingen aan te pakken.
Hiermee wil OBS G.A. van der Lugt haar leerlingen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Pesten is geen spelletje!!

Pesten is geen spelletje
Dat moet iedereen weten
Wanneer je ooit gepest bent
Zul je dat nooit meer vergeten 

Altijd blijft het aan je knagen
Al is er niemand die het ziet
In jezelf blijft er een plekje
Steeds vol woede en verdriet 

Telkens weer word je herinnerd
Aan wat je toen is aangedaan
Wanneer je weer niet mee mocht doen
En je er alleen voor kwam te staan. 

En al is het jaren later
Lijkt het al lang achter de rug
Aan die jaren in je leven
Denk je liever nooit meer terug

Klik hier voor het volledige protocol: Pest protocol