Samen 'toekomstbehendig' de wereld in!

Missie / Visie

Missie
Op openbare basisschool G.A. van der Lugt bieden wij jou een uitdagende en inspirerende leeromgeving waarbij veiligheid en respect centraal staan. Samen vormen kinderen, ouders en leerkrachten een kleurrijk geheel en hebben we oog voor het unieke talent en de eigenheid van elk kind.


Samen ‘toekomstbehendig’ de wereld in!

Visie
We leggen op doelgerichte wijze een stevige basis, zodat je klaar bent om jouw plekje in de wereld in te nemen. In de ochtend krijgen basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, veel aandacht. Samen bepalen we of je behoefte hebt aan extra instructie (zorg) of extra uitdaging (plus). Op deze manier is er ruimte om aan jouw eigen doelen te werken. Deze oefen je met allerlei verschillende materialen of je maakt gebruik van effectieve computerprogramma’s die jouw leerproces doelbewust en verantwoord ondersteunen.

We vinden het belangrijk dat je zelf medeverantwoordelijk bent voor je eigen leren. Eigenaarschap leer je onder andere door bepaalde opdrachten zelf te plannen. In overleg met de leerkracht voeg je zelf doelen toe die je betekenisvol en functioneel vindt. De bewustwording van jouw eigen invloed op het leren, stimuleren we door aandacht te geven aan de ontwikkeling van jouw executieve functies. Hierbij gaan we uit van een growth mindset en leren we je om moeilijkheden te overwinnen en zelf te reflecteren op jouw leerproces. Tijdens kindgesprekken bepalen we samen wat de volgende stap in jouw ontwikkeling is en hoe je daaraan gaat werken. De leerkracht heeft hierin een begeleidende en coachende rol.

In de middag creëren we  allerlei toepassingssituaties waarin je de geleerde basisvaardigheden kunt toepassen. We vinden het belangrijk om de wereld van buiten naar binnen te halen. Daarom werken we in de middag vanuit geïntegreerde thema’s en plaatsen we je voor uitdagingen waarin je jouw talenten en mogelijkheden kunt inzetten. We bedenken daarbij opdrachten die jou in staat stellen om wat je geleerd hebt in de ochtend, in de middag op een betekenisvolle, creatieve en functionele manier toe te passen.

Naast de individuele ontwikkeling is het van belang het sociaal bewustzijn en het sociale gedrag te ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat we actief werken aan sociale vaardigheden; dat we respect hebben voor elkaar, verantwoordelijkheid leren dragen en goed leren samenwerken. Om dit te leren zetten we regelmatig coöperatieve werkvormen in, maken we gebruik van Taakspel en de methode Kwink voor sociaal emotionele ontwikkeling. Ook werken we meerdere keren per schooljaar samen aan schoolbrede projecten. Door samen te werken leer je een mening te vormen en met deze mening om te gaan in een groep.

We bieden je een inspirerende, uitdagende en toekomstgerichte leeromgeving waarin we werken vanuit de 21e -eeuwse vaardigheden. Je leert daarbij onder andere om kritisch en probleemoplossend te denken, een onderzoekende houding te ontwikkelen, je te presenteren en op een goede manier om te gaan met ICT-vaardigheden en sociale media. Naast 21e -eeuwse vaardigheden vinden we het belangrijk dat je vanaf groep 1 kennis maakt met de Engelse taal. 

Samen met ons en je ouders vormen we een team. Betrokkenheid en een open communicatie vinden wij belangrijke kernwaarden om te voorzien in jouw specifieke leerbehoeften en welbevinden. Zo zorgen we voor een doorgaande lijn, zodat jij je optimaal en flexibel kunt ontwikkelen.

Op deze manier kan je ‘toekomstbehendig’ in de wereld staan.


                  

Nieuwsbrief juni 2023

Nieuwsbrief juni

Nieuwsbrief mei 2023

Nieuwsbrief mei

Nieuwsbrief april 2023

Nieuwsbrief april 2023