Engels                   

Engels vanaf groep 1
De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Veel leenwoorden zijn het Nederlands binnen gedrongen, zoals computer, mountainbike en keeper. Bovendien wordt Engels ook steeds meer als voertaal gebruikt in het vervolgonderwijs en in het bedrijfsleven.
Om kinderen hier goed op voor te bereiden, leren ze op De G.A. van der Lugtschool Engels vanaf groep 1. In de kleutergroepen maken kinderen spelenderwijs kennis met de taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen kinderen hun taalgevoel nog beter en vergroten ze hun algemene taalvaardigheid.

Waarom Engels vanaf groep 1?
Engels is een wereldtaal
Jonge kinderen leren een taal spelenderwijs
Jonge kinderen kunnen zich de uitspraak van een vreemde taal beter eigen maken dan oudere kinderen en volwassenen
Kinderen kijken en luisteren vaak naar Engelstalige programma’s via de tv of internet
Vroeg beginnen met vreemdetalenonderwijs, liefst in groep 1 van de basisschool is een van de pijlers van het Europese taalbeleid
Diverse onderzoeken laten zien dat vroeg beginnen met een vreemde taal tot een betere taalvaardigheid leidt dan laat beginnen

Digitale methode
De Engelse lessen worden digitaal gegeven met de online methode Groove.me Door te kiezen voor een digitale methode, is de uitspraak en de kwaliteit van de grammatica in het Engels gegarandeerd. In Groove.me wordt zowel het “real” Engels als het Amerikaans Engels aangeboden. Muziek is de basis van alle lessen. De muziek, die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits (de teksten zijn gescreend op passend taalgebruik). In de lessen wordt het thema van het liedje gebruikt om leerlingen Engels te leren. De liedjes voor groep 1 en 2 sluiten aan bij bekende thema’s, zoals de seizoenen, je lichaam en familie. Groep 3 en 4 krijgen eenvoudige popliedjes die de leerlingen al kunnen herkennen en meezingen. De groepen 5 t/m 8 krijgen aan de hand van moeilijkere popsongs ook grammatica en woordenschatoefeningen aangeboden.