Protocol Sociale Media

Afbeeldingsresultaat voor protocol sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook, YouTube en Linkedln bieden de mogelijkheid om te laten zien dat je trots bent op je school en kunnen een bijdrage leveren aan een positief imago van de Van der Lugtschool. Van belang is te beseffen dat je met berichten op sociale media (onbewust) de goede naam van de school en betrokkenen ook kunt schaden. Om deze reden vragen wij om bewust met de sociale media om te gaan.

Essentieel is dat, net als in communicatie in de normale wereld, de onderwijsinstellingen en de gebruikers van sociale media de reguliere fatsoensnormen in acht blijven nemen en de nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

De Van der Lugtschool vertrouwt erop dat zijn medewerkers, leerlingen, ouders/verzorgers en andere betrokkenen verantwoord om zullen gaan met sociale media en heeft dit protocol opgezet om een ieder die bij de Van der Lugtschool betrokken is of zich daarbij betrokken voelt daarvoor richtlijnen te geven. Zie hiervoor het volledige protocol hieronder.

Protocol Sociale Media