Groep 4-5

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. We beginnen de dag meestal met rekenen. We kunnen dan op het dagprogramma zien wie er extra instructies krijgen en wat de rest van de klas moet doen. De instructies wisselen elkaar af over de verschillende groepen. Soms groep 4 of 5 apart, soms beide groepen samen. Dit is afhankelijk van het vak. De groep die geen instructie krijgt, is dan zelfstandig aan het werk. Dit kunnen onder andere de volgende dingen zijn: werken in de werkschriften, verwerking achter de computer, planwerk van het planword of in de rekenhoek met een rekenspel. Na de fruitpauze besteden we altijd aandacht aan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal. Elke groep krijgt dan afwisselend instructie. Op de vrijdag krijgen groep 4 en 5 gezamelijk een leesbevorderingsles. Na de lunchpauze staan met name de vakken sociale ontwikkeling (Kwink), Zaakvakken (Blink), Engels (Groove me) en schrijven gepland.

Groepsfoto

Groepsvorming

De eerste weken van dit nieuwe schooljaar stonden in het teken van groepsvorming. We hebben samen allerlei verschillende activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen en acitiviteiten waarbij we moesten samenwerken. Een voorbeeld daarvan was de 'hoepelspel doorgeven zonder handen' Daarnaast hebben we ook elke week lessen van Kwink; hierbij behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dingen die in de groep (kunnen) gebeuren. Ook hebben we team- en klassenbouwers; waarbij we opdrachten doen die het groepsgevoel versterk

Voorbereiding op eigenaarschap

's Middags zijn er twee dagen in de week planbordmomenten ingepland. Omdat iedereen dan zelf aan het werk is, heeft de juf tijd om leerlingen die het lastig vinden of juist die extra uitdaging hebben, dingen uit te leggen. Door te werken met het planbord, hebben we zelf meer vrijheid in wat we wanneer gaan doen en moeten we ook zelf goed in de gaten houden dat we het werk af krijgen, Als we ons werk zelf nakijken en er iets niet duidelijk blijft, kunnen de leerlingen dit aangeven aan de leerkracht. Zij plannen dan gedurende de dag een hulpmoment in. Ook kunnen de leerlingen zelf bepalen aan welk doel ze willen werken (ik werk aan mijn doel). Dit zijn vooral dingen die de leerlingen nog moeilijk vinden. Onze juffen helpen ons daarbij (juf Evelien, juf Alice en juf Noëlle). Daarnaast hebben we ook nog 2 meesters; meester Pascal en meester Stephan. Zij werken als onderwijsassistent en begeleiden individuele kinderen of (kleine) groepen. 

Schoolreisje en leerzame activiteiten

Elk schooljaar gaan we met groep 4/5 ook op schoolreisje. Omdat we met een 2-combi werken, hebben we ook 2 locaties waar we naar toe gaan. We wisselen ''Ketteler Hof'' en ''De Spelerij'' met elkaar af.  Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig! 

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie).Zo kunnen we o.a waterbeestjes vangen en bekijken bij een sloot. Of ervaren de leerlingen met verschillende zintuigen het bos.