Groep 4-5-6

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Anouk en juf Rhodè. 

We beginnen de dag meestal met rekenen. We kunnen dan op het dagprogramma zien wie er extra instructies krijgen en wat de rest van de klas moet doen. De instructies wisselen elkaar af over de verschillende groepen. Soms een groep apart, soms groepen samen. Dit is afhankelijk van het vak. De groep die geen instructie krijgt, is dan zelfstandig aan het werk. Dit kunnen onder andere de volgende dingen zijn: werken in de werkschriften, verwerking achter de computer, planwerk van het planword of in de rekenhoek met een rekenspel. Na de fruitpauze besteden we altijd aandacht aan technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, taal. Elke groep krijgt dan afwisselend instructie. Op de vrijdag krijgen groepen gezamelijk een leesbevorderingsles. Na de lunchpauze staan met name de vakken sociale ontwikkeling (Kwink), Zaakvakken (Blink), Engels (Groove me) en schrijven gepland.

Groepsvorming

De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Daarbij worden allerlei verschillende activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen en acitiviteiten waarbij iedereen moest samenwerken. Een voorbeeld daarvan is het 'hoepelspel doorgeven zonder handen' Daarnaast hebben we ook elke week lessen van Kwink; hierbij behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dingen die in de groep (kunnen) gebeuren. Ook hebben we team- en klassenbouwers; waarbij we opdrachten doen die het groepsgevoel versterken. 

Voorbereiding op eigenaarschap

's Middags zijn er twee dagen in de week planbordmomenten ingepland. Omdat iedereen dan zelfstandig aan het werk is, heeft de juf tijd om leerlingen die het lastig vinden of juist die extra uitdaging hebben, dingen uit te leggen en extra te begeleiden. Door te werken met het planbord, hebben leerlingen zelf meer vrijheid in wat ze wanneer gaan doen en moeten leerlingen ook zelf goed in de gaten houden dat ze het werk af krijgen, Als we ons werk zelf nakijken en er iets niet duidelijk is, kunnen de leerlingen dit aangeven aan de leerkracht. Zij plannen dan gedurende de dag een hulpmoment in. Ook kunnen de leerlingen zelf bepalen aan welk doel ze willen werken (ik werk aan mijn doel). Dit zijn vooral dingen die de leerlingen nog moeilijk vinden. Onze juffen helpen ons daarbij. Daarnaast hebben we ook nog een meester; meester Stephan. Hij werkt als leerkrachtondersteuner en begeleidt individuele kinderen of (kleine) groepen. 

Schoolreisje en leerzame activiteiten

Elk schooljaar gaan we met groep 4/5/6 ook op schoolreisje. Omdat we met een combinatiegroepen werken, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan.  Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig! 

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie).Zo kunnen we o.a waterbeestjes vangen en bekijken bij een sloot. Of ervaren de leerlingen met verschillende zintuigen het bos.