Groep 5-6

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Marlin en juf Lisanne. 

Groepsvorming

De eerste weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Daarbij worden allerlei verschillende activiteiten gedaan om elkaar beter te leren kennen en acitiviteiten waarbij iedereen moest samenwerken. Een voorbeeld daarvan is het 'hoepelspel doorgeven zonder handen' Daarnaast hebben we ook elke week lessen van Kwink; hierbij behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dingen die in de groep (kunnen) gebeuren. Ook hebben we team- en klassenbouwers; waarbij we opdrachten doen die het groepsgevoel versterken. 

Basisvakken

In de ochtend werken we aan de basisvakken; rekenen, technisch- en begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en Engels. We kunnen dan op het dagprogramma zien wie er (extra) instructie krijgt en wat de rest van de klas moet doen. De instructies wisselen elkaar af over de verschillende groepen. Soms een groep apart, soms groepen samen. Dit is afhankelijk van het vak. De groep of leerlingen die geen instructie krijgt, is dan zelfstandig aan het werk. Dit kunnen onder andere de volgende dingen zijn: werken in de werkschriften, verwerking achter de computer, planwerk van het planbord of in de rekenhoek met een rekenspel. 

Voorbereiding op eigenaarschap

Gedurende de week zijn er planbordmomenten ingepland. Omdat iedereen dan zelfstandig aan het werk is, heeft de juf tijd om leerlingen die het lastig vinden of juist die extra uitdaging hebben, dingen uit te leggen en extra te begeleiden. Door te werken met het planbord, hebben leerlingen zelf meer vrijheid in wat ze wanneer gaan doen en moeten leerlingen ook zelf goed in de gaten houden dat ze het werk af krijgen, Als we ons werk zelf nakijken en er iets niet duidelijk is, kunnen de leerlingen dit aangeven aan de leerkracht. Zij plannen dan gedurende de dag een hulpmoment in. Ook kunnen de leerlingen zelf bepalen aan welk doel ze willen werken (ik werk aan mijn doel). Dit zijn vooral dingen die de leerlingen nog moeilijk vinden. Onze juffen helpen ons daarbij.

Thematisch werken

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag staat thematisch werken op ons rooster. Dit doen we samen met groep 7-8. We werken dan invididueel of in groepjes aan allerlei opdrachten waarbij één thema centraal staat. Op donderdag zijn we vooral creatief bezig met tekenen en beeldende vorming. Op maandag en dinsdag de zaakvakken als: aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, mens en natuur en levensbeschouwing. Ook werken we dan aan taalonderdelen als begrijpend lezen, stellen en presenteren. 

Lichamelijke ontwikkeling

Op woensdag en vrijdagmidddag gaan wij samen met groep 7-8 gymmen in de sportzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym van uit de BSF.

Leerzame activiteiten en schoolreisje

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie).Zo kunnen we o.a waterbeestjes vangen en bekijken bij een sloot. Of ervaren de leerlingen met verschillende zintuigen het bos. 

Wij doen mee aan de Kinderboekenweek, de Nationale voorleesdagen en ontvangen gastlessen vanuit de bibliotheek.

We doen mee aan de Week van de Techniek.

Elk schooljaar gaan we met groep 5-6 ook op schoolreisje. We gaan samen met groep 1-2 en groep 3-4. Omdat we met meerdere groepen gaan, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan.  Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig!