Leesbevordering

Bij leesbevordering staat het stimuleren van het plezier in (zelfstandig) lezen centraal.

Lezen is belangrijk. Lezen vergroot de woordenschat en de technische leesvaardigheid. Daarnaast stimuleert het luisteren, concentratie en fantasie. Bovendien leert lezen je over de wereld om je heen en draagt het bij aan het vormen van een mening.

Wij laten leerlingen zoveel mogelijk positieve leeservaringen op doen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van de leesmotivatie. Naast het lezen, praten we met de leerlingen over boeken, we leren ze omgaan met het brede aanbod van boeken en kennis te verwerven van de kenmerken van boeken.

Voorlezen kan een belangrijke bijdrage leveren een het stimuleren van lezen. En dat geldt bij ons op school niet alleen voor jonge kinderen. 

Een matige leesvaardigheid kan een hindernis zijn bij het plezier in lezen. Kinderen die beginnen met lezen zijn meestal erg enthousiast en hebben een goede leesmotivatie. Die motivatie neemt af als zij tijdens het (leren) lezen tegen problemen aanlopen. Het is daarom van belang we leesproblemen vroegtijdig signaleren en op een goede en structurele wijze aanpakken. Er zal echter altijd een groep kinderen blijven die niet graag leest.

Leesbevordering heeft bij ons op school geen vrijblijvend karakter. D.m.v. ons leesbeleidsplan en ons jaarplan leesbevordering en leesmotivatie  zorgen wij voor structurele aandacht voor lezen in alle groepen. In deze plannen hebben wij vastgelegd welke structurele activiteiten wij ondernemen om leerlingen tot leesvaardige en gemotiveerde lezers te maken.

Activiteiten binnen onze school t.b.v. de leesmotivatie zijn o.a.:

  • Mooie en actuele schoolbieb met een ruim assortiment aan actuele boeken en tijdschriften
  • Voorlezen staat voor alle groepen structureel op ons lesrooster
  • Wekelijks een les leesmotivatie uit onze leesmethode Station Zuid
  • We gebruiken Connect (en evt. Ralfi) lezen als leuke en interactieve manier voor leesondersteuning van zorgleerlingen
  • We doen jaarlijks mee aan de: Kinderboekenweek, Nationale Voorleeswedstrijd (bovenbouw), Nationale Voorleesweek en Poëzieweek
  • Onder schooltijd boeken lenen voor thuis de Dorpsböke
  • Activiteiten i.s.m. de Dorpsböke
  • Leskisten/projecten/biebbezoek Bibliotheek Oost Achterhoek

        

Leesbeleid

Jaarlijks evalueren wij onze beleidsplannen voor Technisch lezen en Leesbevordering en stellen deze waar nodig bij

Onze school beschikt over een geschoolde leescoördinator: juf Roos

 

Kinderboekenweek 

Tijdens de jaarlijkse Kinderboekenweek in oktober werken we 2 weken lang op een intensieve en leuke manier aan diverse leesactiviteiten. Zowel binnen groepen als schoolbreed staat de school deze weken in het thema van de Kinderboekenweek. We houden sluiten elke dag gezamenlijk af met voorlezen, een boekenmarkt, een toneelstukje, ect.. Ook halen we geld op voor onze schoolbieb d.m.v. een sponsoractie als leesbingo of leesmarathon.