Groep 7-8

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Michelle en juf Roos. Vanaf januari zal juf Anouk terugkomen van haar zwangerschapsverlof en op donderdag en vrijdag in de klas zijn. Na de herfstvakantie hebben we t/m halverwege februari op maandag en dinsdag een stagiaire vanuit de Pabo.  

Groepsvorming

De eerste weken van dit nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Daarbij doen we samen allerlei verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en acitiviteiten waarbij we moeten samenwerken. Een voorbeeld daarvan is de 'de knoop' en 'een zo hoog mogelijke toren bouwen'. 

Daarnaast hebben we ook elke week lessen van Kwink; hierbij behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dingen die in de groep (kunnen) gebeuren. Ook hebben we team- en klassenbouwers; waarbij we opdrachten doen die het groepsgevoel versterken. 

Basisvakken

In de ochtend beginnen we de dag met een inloop. We kunnen dan op het digibord zien wie er extra instructies krijgt en wat de rest van de klas moet doen. Daarna werken we aan de basisvakken; rekenen, technisch- en begrijpend lezen, taal, spelling, schrijven en Engels. We kunnen dan op het dagprogramma zien wie er (extra) instructie krijgt en wat de rest van de klas moet doen. De instructies wisselen elkaar af over de verschillende groepen. Soms een groep apart, soms groepen samen. Dit is afhankelijk van het vak. De groep of leerlingen die geen instructie krijgt, is dan zelfstandig aan het werk. Dit kunnen onder andere de volgende dingen zijn: werken in de werkschriften, verwerking achter de computer, planwerk van het planbord of een spel wat aansluit op aangeboden lesstof. Op het planbord staat welke taken we in de week moeten maken en deze moeten we moeten we dan zelf inplannen in de beschikbare tijd. Dit is naast het reguliere lesaanbod. Het plannen gaat middels een agenda. Wanneer iedereen dan zelf aan het werk is, heeft de juf tijd voor de leerlingen die het lastig vinden of juist die extra uitdaging nodig hebben. 

Eigenaarschap

Omdat het belangrijk is dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons werk, werken we met het planbord naast het reguliere lesaanbod. Door te werken met het planbord, hebben we zelf meer vrijheid in wat we wanneer gaan doen en leren we ook om taken in te plannen binnen een bepaalde tijd. Wel moeten we zelf goed in de gaten houden dat we het werk af krijgen. Als we ons werk zelf nakijken en er iets niet duidelijk blijft, leggen we het werk in de 'dit was lastig bak'. De juf bespreekt dit dan op een later moment met ons. Het plannen in groep 8 gaat middels een agenda. Hierin worden de taken van het planbord opgeschreven of de dag dat het of moet zijn en vervolgens geinpland op de dagen van de week. Ook wordt de agenda gebruikt voor het inplannen van toetsen en huiswerk.

Thematisch werken

Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag staat thematisch werken op ons rooster. Dit doen we samen met groep 5-6. We werken dan invididueel of in groepjes aan allerlei opdrachten waarbij één thema centraal staat. Op maandag en dinsdag werken we aan de zaakvakken als: aardrijkskunde, techniek, geschiedenis, mens en natuur en levensbeschouwing. Op donderdag zijn we vooral creatief bezig met tekenen en beeldende vorming. Ook werken we dan aan taalonderdelen als begrijpend lezen, stellen en presenteren. Dit jaar hebben we o.a. de thema's; Op reis, de Tijdmachine en Waar woon ik?

Lichamelijke ontwikkeling

Op woensdag- en vrijdagmidddag gaan wij samen met groep 5-6 gymmen in de sportzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym van uit de BSF.

Groep 8

Voor de kinderen van groep 8 is het laatste jaar op de basisschool aangebroken. Sommige kinderen vinden het best spannend, omdat op het voortgezet onderwijs straks alles anders is. Je moet bijvoorbeeld veel meer huiswerk maken, hebt veel verschillende leerkrachten en ook moet je nieuwe vrienden maken. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk, omdat je een nieuw avontuur tegemoet gaat! 

Aan het einde van groep 7 wordt aan alle leerlingen al een voorlopig advies m.b.t. het voortgezet onderwijs (VO) gegeven. In oktober/november zijn er nog een keer (methode)toetsen. Mede op basis hiervan wordt nogmaals een voorlopig advies voor het VO gegeven. Dit jaar krijgen de leerlingen na de doorstroomtoets (februari) hun definitieve advies. Op basis van de doorstroomtoets kan een voorlopig advies nog wel worden bijgesteld. Ouders, leerling en school gaan dan in overleg en het advies kan dan heroverwogen worden. 

In januari zijn er meestal ook open dagen voor het VO, zodat de leerlingen kunnen kijken welke school ze het leukste vinden. Ook voor groep 7 is het al van belang eens rond te kijken op de verschillende scholen.

Omdat wij met 2 groepen in één klas zitten, hebben we geen afscheidsmusical voor groep 8. We doen namelijk met z'n allen hieraan mee! De kinderen van groep 8 mogen dan wel als eerste kiezen welke rol zij het liefste willen en ook zingen zij vaak het laatste lied. Tijdens de eindfeestdag aan het einde van het schooljaar wordt groep 8 altijd nog even extra in het zonnetje gezet en vliegen ze ook altijd de school uit!

Leerzame activtiteiten en Schoolkamp

Wisselend per schooljaar behalen wij ons Verkeersdiploma (theorie & partijk) en ons Jeugd EHBO-diploma.

Wij doen mee aan de Kinderboekenweek, de Week van de Techniek en aan Mediamasters.

We ontvangen gastlessen van o.a. Amnesty International, Bureau Halt, de Bibliotheek, etc.

Elk schooljaar gaan we met groep 7-8 ook op kamp. Omdat we met combinatiegroepen werken, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan. We wisselen Vlieland en Lochem met elkaar af. Elk kamp is weer anders, maar vooral ontzettend leuk!