Groep 7-8

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Michelle en juf Roos. 

We beginnen de dag met een inloop. We kunnen dan op het schema zien wie er extra instructies krijgt en wat de rest van de klas moet doen. Dit is elke dag anders. Daarna hebben we meestal een blok met instructies. Soms alle groepen apart, soms meerdere groepen samen. Dit ligt eraan welk vak het is. De groepen die geen instructie krijgen, zijn dan zelfstandig aan het werk. Na de pauze hebben we vaak een blok taakwerk. Dan staat er achter op het planbord wat we allemaal moeten doen; deze taken moeten we dan zelf inplannen in de beschikbare tijd. Omdat iedereen dan zelf aan het werk is, heeft de juf tijd om leerlingen die het lastig vinden of juist die extra uitdaging hebben, dingen uit te leggen. . Daarnaast hebben we ook nog een meester; meester Stephan. Hij werkt als leerkrachtondersteuner en begeleidt individuele kinderen of (kleine) groepen. 

Eigenaarschap

Omdat het belangrijk is dat we zelf verantwoordelijk zijn voor ons werk, werken we met het planbord. Door te werken met het planbord, hebben we zelf meer vrijheid in wat we wanneer gaan doen en moeten we ook zelf goed in de gaten houden dat we het werk af krijgen, Als we ons werk zelf nakijken en er iets niet duidelijk blijft, hebben we in de klas een bespreekbak staan. Hierin kunnen we ons schrift dan leggen. De juf bespreekt dit dan op een later moment met ons. 

Ook zijn we begonnen met het stellen van doelen. Dit doen we nu voor de vakken rekenen en spelling. 

Groepsvorming

De eerste weken van dit nieuwe schooljaar staan in het teken van groepsvorming. Daarbij doen we samen allerlei verschillende activiteiten om elkaar beter te leren kennen en acitiviteiten waarbij we moeten samenwerken. Een voorbeeld daarvan is de 'menselijke knoop'. 

Daarnaast hebben we ook elke week lessen van Kwink; hierbij behandelen we allerlei onderwerpen die te maken hebben met dingen die in de groep (kunnen) gebeuren. Ook hebben we team- en klassenbouwers; waarbij we opdrachten doen die het groepsgevoel versterken. 

Laatste schooljaar voor groep 8

Voor de kinderen van groep 8 is het laatste jaar op de basisschool aangebroken. Sommige kinderen vinden het best spannend, omdat op het voortgezet onderwijs straks alles anders is. Je moet bijvoorbeeld veel meer huiswerk maken, hebt veel verschillende leerkrachten en ook moet je nieuwe vrienden maken. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk, omdat je een nieuw avontuur tegemoet gaat! 

Aan het einde van groep 7 wordt aan alle leerlingen al een voorlopig advies m.b.t. het voortgezet onderwijs (VO) gegeven. Daarna volgen er in oktober/november nog toetsen. Mede op basis hiervan wordt nogmaals een voorlopig advies voor het VO gegeven. In januari/februari zijn er nog een keer toetsen en daarna wordt definitief bepaald voor welk niveau en welke school de leerlingen worden aangemeld. De eindtoets van CITO (16/17/18 april) volgt dus na het gegeven advies. Op basis hiervan kan een advies nog wel aangepast worden. Als de eindtoets namelijk beter wordt gemaakt dan verwacht, gaan ouders en school nog weer in overleg. 

In januari zijn er meestal ook open dagen voor het VO, zodat de leerlingen kunnen kijken welke school ze het leukste vinden. 

Omdat wij met 2 groepen in één klas zitten, hebben we geen afscheidsmusical voor groep 8. We doen namelijk met z'n allen mee met de toneelavond. De kinderen van groep 8 mogen dan wel als eerste kiezen welke rol zij het liefste willen en ook zingen zij vaak het laatste lied. Tijdens een feestdag aan het einde van het schooljaar wordt groep 8 altijd nog even extra in het zonnetje gezet. En op de laatste dag vliegen ze ook altijd de school uit!

Overig

Elk schooljaar gaan we met groep 7-8 ook op kamp. Omdat we met combinatiegroepen werken, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan. We wisselen Apeldoorn, Vlieland en Vorden met elkaar af. Elk kamp is weer anders, maar vooral ontzettend leuk!