Godsdienstonderwijs

Alle leerlingen van groep 1 t/m 8 hebben de mogelijkheid tot het volgen van godsdienstlessen. Deze lessen worden gegeven door een leerkracht van het PCO juf Ria. Alle leerlingen die zich hiervoor hebben aangemeld, hebben 2x per week 30 minuten godsdienstonderwijs. 

Elk schooljaar gaat er een inventarisatielijst mee aan alle leerlingen om te bekijken of er evt. ook behoefte is aan bijv. HVO. Tot op heden is de belangstelling hiervoor nog niet groot genoeg.