Schooltijden

Continurooster

Op alle dagen van de week hebben alle groepen dezelfde schooltijden (5-gelijke-dagen model).
Groep 1 tot en met 8 beginnen 's morgens om 8:30 uur en eindigen 's middag om 14:00 uur.
Rond het middaguur hebben de leerlingen 30 minuten pauze. De leerlingen eten in hun eigen klaslokaal en gaan vervolgens buiten spelen.

Om 8:20 uur gaat de schoolbel en mogen de leerlingen naar binnen. Voor schooltijd zijn er altijd zijn er altijd 2 leerkrachten, tot 8.:30 uur, buitenop het schoolplein als aanspreekpunt.
Aan het einde van de dag gaan de groepen 1-2 gezamelijk met de leerkracht naar de voorzijde van het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar de voorzijde van de school, maar ook dan lopen de leerkrachten wel mee naar de voorzijde van het schoolplein om te zien of iedereen goed kan vertrekken naar huis.

Wanneer uw kind gebruikt maakt van de naschoolse opvang worden zij aan de zijkant van het schoolplein bij de tafeltennistafel om 14:00 uur opgevangen. Gezamenlijk lopen alle leerlingen die naar de naschoolse opvang gaan samen met de BSO juf naar het BSO lokaal. 

Wilt u graag ook gebruik maken van Voorschoolse- en/of Buitenschoolse opvang, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Esli Brouwer. Voor meer informatie zie het kopje VSO / BSO 't Speelplein.