Schooltijden

We werken met een continurooster, ook wel het 5- gelijke dagenmodel genoemd.
Van maandag t/m vrijdag starten we met alle kinderen om 8:30 en eindigen om 14:00 uur. 

De kinderen mogen vanaf 8:20 uur het plein op er is dan toezicht van leekrachten aanwezig op het plein.
Groep 3 t/m 8 gaat dan naar de eigen klas en groep 1-2
blijft buiten spelen (achter op het plein) tot
iedereen er is. Daarna gaan zij met de leerkracht naar binnen.

Aan het einde van de dag gaan de groepen 1-2 gezamelijk met de leerkracht naar de voorzijde van het schoolplein. De groepen 3 t/m 8 lopen zelfstandig naar de voorzijde van de school, maar ook dan lopen de leerkrachten wel mee naar de voorzijde van het schoolplein om te zien of iedereen goed kan vertrekken naar huis.

Wanneer uw kind gebruikt maakt van de naschoolse opvang worden zij aan de zijkant van het schoolplein bij de tafeltennistafel om 14:00 uur opgevangen. Gezamenlijk lopen alle leerlingen die naar de naschoolse opvang gaan samen met de BSO juf naar het BSO lokaal. 

Wilt u graag ook gebruik maken van voorschoolse opvang, dan kunt u hiervoor contact opnemen met Esli Brouwer. Voor meer informatie zie het kopje VSO / BSO 't Speelplein.