Formulieren/ protocollen

Aanvraagformulier verlof voor kinderen

Aanvraagformulier verlof voor kinderen (buiten schoolvakantie)

Voor het toekennen van verloven hanteren wij de kaders zoals deze beschreven staan in het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek. Via onderstaande link kunt u alle informatie vinden hierover:

www.lerenwerkt.nu 

Wanneer u een verlof aanvraag indiend keurt de locatiecoördinator deze goed of af en zal ook de beweegreden noteren.

Vanuit de gemeente Berkelland is de leerplichtambtenaar mevrouw Wolterink verbonden aan onze school. Zij is te bereiken via het telefoonnummer van de gemeente Berkelland 0545 250250

 

Hier kunt u het formulier voor een nieuwe aanmelding downloaden.

Hier kunt u de verzuimkaart van het Regionaal Verzuimprotocol Achterhoek lezen.

Hier kunt u het formulier medisch protocol leerlingen individueel downloaden.

 

Overige protocollen en formulieren liggen ter inzage op school.