Gepersonaliseerd leren met Gynzy

      Gerelateerde afbeelding    Afbeeldingsresultaat voor gynzy

Leren afgestemd op ieders behoefte

Wat is gepersonaliseerd leren?
Gepersonaliseerd leren betekent dat het onderwijs niet uitgaat van een vaste leerlijn, maar dat dit is afgestemd op het niveau en de wensen van de leerling.De basis ligt in een soort persoonlijk profiel van iedere leerling. Hierin staat het leertempo, het niveau en de sterke en zwakke punten van de leerling. Op basis van dit profiel (wat continu wordt bijgesteld) wordt de lesstof aangeboden en aangepast zodat deze specifiek past bij die leerling. Het individuele leerproces van de leerling staat daardoor centraal. Afhankelijk van hoe je gepersonaliseerd leren inzet, is de leerling in meer of mindere mate verantwoordelijk voor zijn eigen leerroute. De leerkracht speelt in beide gevallen een coachende rol en houdt het overizcht. 

Gepersonaliseerd leren versus adaptief leren

Gepersonaliseerd leren betekent niet dat het leren dan ook altijd adaptief is. De definities hebben overlap, maar zijn niet gelijk aan elkaar. Adaptief lesmateriaal is data-gedreven. Dat betekent dat de resultaten van de indiciduele leerling door een systeem worden bijgehouden. Het personaliseren van de aangeboden leerstof wordt daarmee in de eerste plaats gedaan door de software, met behulp van algoritmes. Uiteraard kan de leerkracht hier nog sturing vaan geven. Een groot verschil met gepersonaliseerd leren zonder adaptieve software, is dat de leerkracht alle leermaterialen volledig zelf af moet stemmen op de individuele leerling. 

Waarom is gepersonaliseerd leren belangrijk?

Wanneer je adaptief leren combineert met gepersonaliseerd leren, levert de combinatie meer op dan de som der delen. Het uiteindelijke resultaat is geoptimaliseerd onderwijs voor zowel de leerling als de leerkracht. Op die manier kan gepersonaliseerd leren het onderwijs optimaliseren, de leerling motiveren en de leerkracht ontzorgen.Dankzij adaptieve software is het personaliseren van het onderwijs ook een stuk minder arbeidsintensief geworden.

Op de G.A. van der Lugtschool maken wij hiervoor gebruik van de adaptieve software van Gynzy. Deze sluiten aan op de bestaande lesmethoden binnen de school. Hiervoor maken wij gebruik van Chrome Books.

Afbeeldingsresultaat voor gynzy gepersonaliseerd leren Afbeeldingsresultaat voor gynzy gepersonaliseerd leren