Groep 1-2

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Roos en juf Heidi. 

Groepsvorming

Een veilige, positieve en gezellige sfeer vinden wij erg belangrijk. Hierdoor kunnen de leerlingen goed tot spelen en leren komen. Samen met de leerlingen zijn er daarom groeps-, speel- en werkregels opgesteld. Ook doen we regelmatig allerlei verschillende coöperatieve werkenvormen en team- en klassenbouwers. Zo leren we elkaar beter kennen en leren we samenwerken.

Inloop

We starten elke ochtend van 8.30-9.00 uur met een inloop. We werken dan met de ontwikkelingsmaterialen uit de kasten. Dit kunnen taal- of rekenmaterialen zijn of puzzels en materialen voor de fijne motoriek. Tijdens de inloop hebben de leerkrachten tijd voor instructies en begeleiding in kleine groepjes of individuele leerlingen.

Kring

Na de inloop, starten we de dag gezamenlijk in de kring. Het hulpje van de dag maakt de tijdwijzer in orde. Op maandag praten over het weekend en blikken vooruit op de week dit gaat komen. Ook vinden er diverse andere activiteiten plaats in een kleine of gezamenlijke kring. Bijvoorbeeld, taal- en rekenactiviteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, verjaardagen, muziek en Engels.

Spelen en werken

In groep 1 en 2 zijn er diverse momenten op de dag waarop de leerlingen zelf gaan spelen en werken. Ze kunnen kiezen uit diverse hoeken om te spelen. Zo hebben wij een bouwhoek, huishoek, constructiehoek en creahoek. Naast het vrije spel, stellen wij per week ook een aantal activiteiten verplicht. Deze "werkjes" plannen de leerlingen zelf in. Hiermee stimuleren wij de zelfstandigheid en werken wij aan de voorbereiding van eigenaarsschap. 

Planbord

De dagindeling, de werkjes, de keuze voor het vrije spel is op een planbord zichtbaar. Via dit planbord stimuleren wij de zelfstandigheid en het eigenaarsschap van de leerlingen. Door te werken met het planbord, hebben de leerlingen vrijheid in wat ze wanneer gaan doen en moeten ze ook zelf goed in de gaten houden dat het werk aan het eind van de dag of week is afgerond.

De leerlingen maken  hun keuze voor een activiteit via een knijper. Ook kunnen wij als leerkrachten de leerlingen op deze manier bij bepaalde activiteiten inplannen.

Thematisch werken

We werken schoolbreed aan de hand van thema's. Een thema duurt gemiddeld 6 weken. Gedurende de hele dag staat het thema centraal. We proberen zoveel mogelijk activiteiten aan het thema op te hangen. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag voegen we de lokalen van groep 1-2 en groep 3-4 samen. Zo kunnen we samen het thema nog meer verdieping geven. Via een themabrief ontvangen ouders informatie over het recente thema. 

Lichamelijke ontwikkeling

Voor jonge kinderen is beweging belangrijk. De leerlingen van groep 1 en 2 spelen dagelijks buiten. Daarnaast gaan we twee keer samen met groep 3-4 gymmen in de sportzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym van uit de BSF.

Leerzame activiteiten en schoolreisje

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie). Zo kunnen we o.a naar het Kabouterbos en het Eekhoornpad.

Wij doen mee aan de Kinderboekenweek, de Nationale voorleesdagen en ontvangen gastlessen vanuit de bibliotheek.

We doen mee aan de Week van de Techniek.

Elk schooljaar gaan we met groep 1-2 ook op schoolreisje. We gaan samen met groep 3-4 en groep 5-6. Omdat we met meerdere groepen gaan, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan. Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig!