Groep 1-2-3

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juffen zijn juf Chantal en juf Roos. Daarnaast hebben we dit schooljaar, verspreid over de week, twee stagiaires Zorg en Welzijn

In groep 1-2-3 werken we aan de hand van thema's. Een thema duurt gemiddeld 4 weken. Gedurende de hele dag staat het thema centraal. We proberen zoveel mogelijk activiteiten aan het thema op te hangen. Via een themabrief ontvangen ouders informatie over het recente thema.

Inloop

We starten elke ochtend van 8.30-9.00 uur met een inloop. Via het planbord kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 zien met welke activiteit ze kunnen starten. Dit kan zelfstandig of via een instructie zijn. De leerlingen van groep 3 hebben op hun tafel een taak klaar liggen. De hulpjes van de dag maken tijdens dit opstartmoment de kalender en de tijdwijzer in orde. Tijdens de inloop hebben de leerkrachten tijd voor instructies en begeleiding.

Kring

Op maandag starten wij, na de inloop, de schoolweek gezamenlijk in de kring. We praten over het weekend en blikken vooruit op de week dit gaat komen. Gedurende de dag en de rest van week vinden er diverse activiteiten plaats in een kleine of gezamenlijke kring. Bijvoorbeeld, taal- en rekenactiviteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling, verjaardagen, muziek, etc.

 

Spelen en werken

In groep 1 en 2 zijn er diverse momenten op de ochtend waarop de leerlingen zelf gaan spelen en werken. Ze kunnen kiezen uit diverse hoeken om te spelen. Zo hebben wij een bouwhoek, huishoek, luisterhoek, taal- of rekenhoek, constructiehoek, creahoek en computerhoek. Naast het vrije spel, stellen wij per week ook een aantal activiteiten verplicht. Deze "werkjes" plannen de leerlingen zelf in. Hiermee stimuleren wij de zelfstandigheid en werken wij aan de voorbereiding van eigenaarsschap.

 

In groep 3 werken de leerlingen 's ochtends aan hun eigen werkplek tijdens de lees-, spelling-, schrijf- en rekenlessen. We werken met de methodes Veilig Leren Lezen, Pennenstreken en Alles Telt. Na een instructiesles volgt de zelfstandige verwerking via een planbord. 's Middags is er voor de leerlingen van groep 3 ook tijd voor het spelen en werken in de hoeken.

Planborden

De dagindeling, de werkjes, de keuze voor het vrije spel is op de planborden zichtbaar. Via de planborden stimuleren wij de zelfstandigheid en het eigenaarsschap van de leerlingen. Door te werken met het planbord, hebben de leerlingen vrijheid in wat ze wanneer gaan doen en moeten ze ook zelf goed in de gaten houden dat het werk aan het eind van de dag of week is afgerond.

In groep 1 en 2 maken de leerlingen via een knijper hun keuze voor een activiteit. In groep 3 werken ze met naamkaartjes. Ook kunnen wij als leerkrachten de leerlingen op deze manier bij bepaalde activiteiten inplannen.

Groepsvorming

Een veilige, positieve en gezellige sfeer vinden wij erg belangrijk. Hierdoor kunnen de leerlingen goed tot spelen en leren komen. Samen met de leerlingen zijn er daarom groeps-, speel- en werkregels opgesteld. Ook doen we regelmatig allerlei verschillende coöperatieve werkenvormen en team- en klassenbouwers. Zo leren we elkaar beter kennen en leren we samenwerken.

 

In de klas werken wij met verschillende stemvolumes. Tijdens het spelen en werken gebruiken we in de klas onze fluisterstem. Hierdoor kunnen de leerlingen van groep 3 rustig en geconcentreerd werken. In het speellokaal gebruiken we de groepjesstem.

Lichamelijke ontwikkeling

Voor jonge kinderen is beweging belangrijk. De leerlingen van groep 1 en 2 spelen dagelijks buiten en hebben wekelijks een les bewegingsonderwijs buiten of in ons speellokkaal. We gebruiken hiervoor de methode "Bewegen in het speellokaal". Deze lessen bestaan uit: muziek en dans, tik- en balspelen.

Daarnaast gaan we met de hele groep éénkeer per week gymmen in de sportzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym van uit de BSF.

Schoolreisje en leerzame activiteiten

Elk schooljaar gaan we met groep 1-2-3 ook op schoolreisje. De schoolreisje koppelen wij aan het thema, waar we vooraf over werken in de groep. Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig! 

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie).Zo kunnen we o.a naar het Kabouterbos en het Eekhoornpad.