Expliciete directe instructiemodel

Tijdens onze lessen maken wij gebruik van het expliciete directe instructiemodel. Hierbij is het van belang om van tevoren duidelijk het doel van de les aan te geven en aan te sluiten bij wat de leerlingen al weten. Daarna volgt de presenteerfase, waarin de leerkracht de nieuwe stof duidelijk uitlegt. Vervolgens volgt de begeleide inoefening, waarbij de leerlingen samen met de leerkracht de nieuwe stof oefenen. Dan is de zelfstandige verwerking en eventueel de verlengde instructie voor de leerlingen die het nog lastig vinden. Tot slot wordt gezamenlijk teruggekeken naar het doel en wordt evt. de koppeling naar de volgende les(sen) gemaakt. 

Afbeeldingsresultaat voor directe instructiemodel