21e eeuwse vaardigheden

Op de G.A. van der Lugtschool werken wij aan de 21e eeuwse vaardigheden van onze leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan digitalisering, globalisering en individualisering. Wanneer leerlingen deze vaardigheden beheersen zijn zij beter uitgerust voor een toekomst die nog niet goed te voorzien is, maar die naar verwachtign steeds sneller zal veranderen en die in een steeds hoger tempo aanpassing van mensen verwacht.

Wat zijn de 21e eeuwse vaardigheden?

Het gaat om 11 comptenties die weergegeven zijn het onderstaande model van de 21e eeuwse vaardigheden. Het gaat bijvoorbeeld om vaardigheden als kritisch denken, creatief denken, probleem oplossen, ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, computatuinel thinking en media wijsheid. 

 

Model voor 21e eeuwse vaardigheden

 

Een term die vaak wordt gebruikt, is 'digitale geletterdheid'. Dit is geen 21e eeuwse vaardigheid; het begrip duidt op de combinatie van vaardigheden computational thinking, ict-basisvaardigheden, mediawijsheid en informatievaardigheden.

21e eeuwse vaardigheden in het onderwijs

Om leerlingen goed voor te bereiden op de 21e eeuwse samenleving, is het belangrijk dat deze vaardigheden een plek krijgen in het onderwijs.