Leerlingenraad

Leerlingenraad

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen, met als doel de betrokkenheid van leerlingen bij school te bevorderen en bovendien de kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Jaarlijks worden aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden, waarbij er in elke groep één leerling wordt gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.

 • kinderen een eigen inbreng geven binnen de schoolorganisatie
 • kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen
 • het bevorderen van de betrokkenheid van kinderen met de school
 • het bevorderen van de verantwoordelijkheid van kinderen voor schoolse zaken
 • kinderen een beter inzicht geven in de organisatie van de school
 • het bevorderen van de kwaliteit van de schoolorganisatie
 • kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • het bevorderen van actief burgerschap

Vanuit de Leerlingenraad

Hallo wij zijn de leerlingenraad.

Iedere 6 weken komen we bij elkaar om te praten over dingen.

Waar praten we dan eigenlijk over?

 • schoolplein
 • school
 • waterproject
 • gemeentetuin voor school.

Wat willen we dit jaar proberen te doen voor te doen voor de school en andere dingen.

 • zorgen dat iedereen plezier heeft in school
 • afval gaan scheiden
 • schoolbieb

We vinden het leuk om in de leerlingenraad te zitten, en willen vaak wat over ons laten horen.
Manou en Krista

Notulen van de leerlingenraad schooljaar 2018-2019

Notulen leerlingenraad 1 november 2018

Notulen leerlingenraad 13 december 2018 

Notulen leerlingenraad 31-01-2019