Leerlingenraad

Leerlingenraad

Als school vinden wij het belangrijk dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. De leerlingen maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen, met als doel de betrokkenheid van leerlingen bij school te bevorderen en bovendien de kwaliteit van de schoolorganisatie te bevorderen.

Onze leerlingenraad bestaat uit leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Jaarlijks worden aan het begin van het schooljaar verkiezingen gehouden, waarbij er in elke groep één leerling wordt gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.

  • kinderen een eigen inbreng geven binnen de schoolorganisatie
  • kinderen spelenderwijs kennis laten maken met democratische beginselen
  • het bevorderen van de betrokkenheid van kinderen met de school
  • het bevorderen van de verantwoordelijkheid van kinderen voor schoolse zaken
  • kinderen een beter inzicht geven in de organisatie van de school
  • het bevorderen van de kwaliteit van de schoolorganisatie
  • kinderen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
  • het bevorderen van actief burgerschap

Onderwerpen in schooljaar 2017-2018:
  • Terugkoppeling van informatie vanuit de leerlingenraad via klassenvergaderingen.
  • Schoolplein

Voorstellen

Hallo wij zijn de leerlingenraad van de
G.A. VAN DER LUGTSCHOOL.

De leerlingenraad bestaat uit: Niels Koeslag, Luuk Meerman, Sem Bovenschutte, Karlijn Leuverink, Bente Reurink en Levi Vaarhorst.

Wat is de leerlingen raad: Uit elke groep zit er èèn iemand in behalve uit groep 1 en 2 die doen niet mee. Wij hebben al een vergadering gehad voor de leerlingen raad. Wij hebben het toen gehad over nieuwe spullen voor school en we hebben gekeken naar de plannen voor het schoolplein en gesproken over het open huis dat op 13 maart plaatst vind bij de G.A. VAN DER LUGTSCHOOL dat is voor de jongere kinderen om te kijken voor hun nieuwe school misschien. En we hebben het ook gehad over een eventuele ideeën bus waar ieder kind zijn idee in kan doen.

Tot nu toe vinden wij het erg leuk in de leerlingenraad en samen willen we graag mooie ideeën uitwerken voor alle kinderen van de school.

Gemaakt door : Niels Koeslag  Luuk Meerman en Sem bovenschutte