Medezeggenschapsraad (MR)

Iedere school heeft verplicht een MR. Dit is vastgelegd in de wet Medezeggenschap op scholen (WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, inspraak en advies. De MR bestaat uit een afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders.


Wat doet de MR? De MR overlegt met de directie van de school over belangrijke schoolzaken, zoals o.a. verbeteringen in het onderwijs, geldbesteding, vaststellen van het schoolplan, het formatieplan, schooltijden en vakantierooster, de invoering van ICT en veiligheid op school.
 
Mocht u de MR willen attenderen op bepaalde zaken? Neem dan gerust contact met ons op, dan kunnen wij de onderwerpen binnen de MR bespreken. De mening van ouders over bijvoorbeeld schoolontwikkelingen zouden wij graag willen horen, zodat wij die mee kunnen nemen in onze advisering met betrekking tot het schoolbeleid en andere relevante zaken. Contact opnemen kan via de email, maar kan ook tijdens het koffie inloopuurtje dat door de MR georganiseerd wordt. 
Email: mr@vdlugtschool.nl 
 
Tenslotte: lijkt u het leuk om in de MR plaats te nemen en zou u hierover alvast meer willen weten, laat het ons dan weten.


Samenstelling huidige medezeggenschapsraad:
Geleding ouders:

Yolanda Schaepman                  Voorzitter
Monique Koeslag  plaatsvervangend voorzitter 
Ellen Stoltenberg   

 


Geleding personeel:

Renske Sprakel   Secretaris
Noëlle Nieuwenhuis                     
Jasmijn Geerdink  


Lid GMR:

Dhr. R (Radboud) Vaarhorst      Secretaris