Groep 3-4

Onze schooldag begint elke ochtend om 8.30 uur en eindigt om 14.00 uur. We werken namelijk met een continurooster, zodat alle dagen gelijk zijn. Onze juf is juf Fleur. 

Groepsvorming

Een veilige, positieve en gezellige sfeer vinden wij erg belangrijk. Hierdoor kunnen de leerlingen goed tot spelen en leren komen. Samen met de leerlingen zijn er daarom groeps-, speel- en werkregels opgesteld. Ook doen we regelmatig allerlei verschillende coöperatieve werkenvormen en team- en klassenbouwers. Zo leren we elkaar beter kennen en leren we samenwerken.

Basisvakken

In de ochtend werken we aan de basisvakken; rekenen, technisch lezen, taal, spelling, schrijven en Engels. We kunnen dan op het dagprogramma zien wie er (extra) instructie krijgt en wat de rest van de klas moet doen. De instructies wisselen elkaar af over de verschillende groepen. Soms een groep apart, soms groepen samen. Dit is afhankelijk van het vak. De groep of leerlingen die geen instructie krijgt, is dan zelfstandig aan het werk. Dit kunnen de volgende dingen zijn: werken in de werkschriften, verwerking achter de computer of aan de slag met een reken- of taalspelletje.

Thematisch werken

We werken schoolbreed aan de hand van thema's. Een thema duurt gemiddeld 6 weken. Op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag voegen we de lokalen van groep 1-2 en groep 3-4 samen. Zo kunnen we samen het thema nog meer verdieping geven. Hierin geven de creatieve- en zaakvakken vorm. Via een themabrief ontvangen ouders informatie over het recente thema. 

Lichamelijke ontwikkeling

Wij gaan twee keer per week samen met groep 1-2 gymmen in de sportzaal. Deze lessen worden gegeven door de vakleerkracht gym van uit de BSF.

Leerzame activiteiten en schoolreisje

Elk jaar kunnen wij ons inschrijven voor leerzame natuuruitstapjes bij het IVN (vereniging voor natuur- en milieu educatie).

Wij doen mee aan de Kinderboekenweek, de Nationale voorleesdagen en ontvangen gastlessen vanuit de bibliotheek.

We doen mee aan de Week van de Techniek.

Elk schooljaar gaan we met groep 3-4 ook op schoolreisje. We gaan samen met groep 1-2 en groep 5-6. Omdat we met meerdere groepen gaan, hebben we meerdere locaties waar we naar toe gaan. Elk schoolreisje is weer anders, maar vooral ontzettend leuk en gezellig!