Wat werkt in de klas: Marzano

Om het onderwijs op de G.A. van der Lugtschool zo effectief mogelijk in te richten, laten we ons op didactisch gebied inspireren door de theorie van Robert Marzano. Het boek 'wat werkt in de klas' van Marzano geeft een helder overzicht van wat echt werkt in het onderwijs. De auteurs hebben de verzamelde wetenschappelijke informatie omgezet in heldere actieplannen voor onze dagelijkse praktijk.  De didactische structuren die centraal staan zijn:

  • Identificeren van overeenkomsten en verschillen
  • Samenvatten en notities maken
  • Inspanning bevestigen en erkenning geven
  • Huiswerk en oefening
  • Non-verbale representaties
  • Doelen stellen en feedback geven
  • Vragen formuleren en hypotheses formuleren/testen
  • Voorkennis activeren
  • Coöperatief leren

Deze structuren zetten wij, waar mogelijk, in bij het geven van onze lessen. 

Afbeeldingsresultaat voor marzano wat werkt in de klas