Continurooster

Continurooster
Op alle dagen van de week hebben alle groepen dezelfde schooltijden (5-gelijke-dagen model).
Groep 1 tot en met 8 beginnen 's morgens om 8:30 uur en eindigen 's middag om 14:00 uur.
Rond het middaguur hebben de leerlingen 30 minuten pauze. De leerlingen eten in hun eigen klaslokaal en gaan vervolgens buiten spelen.

Voorschoolse- en/of Buitenschoolse opvang
VSO / BSO 't Speelplein verzorgt de voorschoolse en de naschoolse opvang.
Zie voor nadere informatie het tabblad VSO / BSO 't Speelplein