Continurooster

Continurooster
Op alle dagen van de week hebben alle groepen dezelfde schooltijden (5-gelijke-dagen model).
Groep 1 tot en met 8 beginnen 's morgens om 8:30 uur en eindigen 's middag om 14:00 uur.
Rond het middaguur hebben de leerlingen 30 minuten pauze. De leerlingen eten in hun eigen klaslokaal en gaan vervolgens buiten spelen.

Buitenschoolse opvang
Kinderdagopvang Het Ooievaarsnest verzorgt de voorschoolse en de naschoolse opvang.
Zie voor nadere informatie het tabblad KDO Het Ooievaarsnest.